กรณีที่ต้องการยื่นภงด.1 ออนไลน์ หลังจากที่ Export File มาจากระบบแล้ว ไฟล์ที่ได้จะเป็น Text File จะต้องแปลงไฟล์ก่อนถึงจะสามารถยื่นออนไลน์ได้ โดยไที่ลูกค้าจะต้องอัพโหลดโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ก่อน โดยเข้า Google พิมพ์ว่า "โปรแกรมแปลงไฟล์ภงด.1 ยื่นออนไลน์" แล้วคลิกที่ "ดาวน์โหลดโปรแกรม - กรมสรรพากร"
  • ให้คลิกที่ "ภงด.1" หลังจากนั้นให้คลิกที่ดาวน์โหลด "โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ" แบบ ZIP (ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง)


  • เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว เปิดโปรแกรมจะพบหน้าต่างด้านล่าง ให้ทำต่อตามรายละเอียดในคู่มือได้เลย
  • เมื่อแปลงไฟล์และบันทึกเรียบร้อย ให้เข้าไปที่โปรแกรมยื่นแบบออนไลน์และแนบไฟล์ที่บันทึกไว้