• คลิ๊กตรงคำว่า สร้าง/ GENERATE


  • ใส่ชื่อบริษัท เลือกสาขา เลือกแผนก เลือกพนักงาน


  • ใส่เดือนที่ทำจ่ายเงินเดือน/Pay Period


  • เลือกวันที่ยื่น/Submit Date แล้วกดสร้าง/GENERATE


  • หากจะนำไฟล์ส่งสำนักงานประกันสังคมออนไลน์ ให้คลิ๊กตรงคำว่า EXPORT EXCEL แล้วนำไฟล์นั้นยื่นได้เลย